06 grudnia 2018

XIX Konferencja naukowa „Modelowanie procesów i systemów logistycznych” 

Konferencja była organizowana przez Katedrę Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Konferencja była już dziewiętnastym spotkaniem naukowców i praktyków logistyki, mającym na celu prezentację logistycznych metod i narzędzi zwiększania efektywności działalności usługowej, handlowej oraz produkcyjnej. Wiodący temat konferencji od pierwszej jej edycji obejmuje zagadnienia związane z modelowaniem systemów wsparcia logistycznego, jako nieodzownych podsystemów każdej celowej działalności ludzkiej przy pomocy różnorodnych metod i narzędzi modelowania: od modeli opisowych po informatyczne. Uczestnikami spotkani byli pracownicy naukowi czołowych w dziedzinie logistyki polskich ośrodków akademickich, instytutów badawczych, przedstawiciele Sejmu i Rządu RP, administracji samorządowej różnego szczebla oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej. Klaster objął patronatem honorowym całe wydarzenie, a Pan Tomasz Budzik Prezes firmy System 10 000, jako przedstawiciel Klastra wystąpił z prelekcją związaną z modelowaniem procesów logistycznych w biznesie.

 

+48 22 828 49 90

biuro@klasterluxtorpeda.pl

ul. Solec 63b/7 00-409 Warszawa

Na skróty

Przydatne linki

Newsy