16 lipca 2020

Walne Zgromadzenie Członków Klastra 

W dniach 16-17 lipca 2020 roku w Terespolu odbyło się Walne Zgromadzenie członków Klastra „Forum na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Luxtorpeda 2.0” połączone z wizytą studyjną na terenie terminala intermodalnego w Małaszewiczach. Podczas zgromadzenia przyjęto sprawozdanie finansowo-merytoryczne, podjęto uchwałę przyjmującą plan działań oraz preliminarz budżetowy na rok 2020. Przedstawiono prezentacje dotyczące realizowanych projektów. Odbyła się również dyskusja na temat bieżącej sytuacji w branży kolejowej oraz działań, jakie powinny zostać podjęte po ustaniu epidemii COVID-19. Na zakończenie, podczas uroczystej kolacji, wygłoszono prezentację dotyczącą wielkich inwestycji w Polsce i ich umiejscowieniu w świecie. W dniu 17 lipca, członkowie Klastra wzięli udział w wizycie studyjnej umożliwiającej obserwację funkcjonowania terminalu PKP CARGO w Małaszewiczach – jednym z kluczowych, jeśli chodzi o strategiczne znaczenie, w rozwoju transportu intermodalnego na terenie naszego kraju. Pan Maciej Krochmalski – Członek Zarządu PKP CARGO Terminale Sp. z o.o. udzielił informacji związanych z codziennym funkcjonowaniem terminala oraz odpowiedział na zadane przez członków Klastra, liczne pytania. W sytuacji, gdy na co dzień mamy do czynienia głównie z teorią w tym zakresie, niezwykle cenną jest, możliwość obserwacji praktycznych sposobów działania, ponieważ uwidacznia nam to zależności oraz wyzwania przed jakimi stoimy w tej dziedzinie.

 

+48 22 828 49 90

biuro@klasterluxtorpeda.pl

ul. Solec 63b/7 00-409 Warszawa

Na skróty

Przydatne linki

Newsy