15 grudnia 2022

Spotkanie Bożonarodzeniowe Klastra „Luxtorpeda 2.0” 

W dniu 15 grudnia 2022 r. w biurze Klastra odbyło się Spotkanie Bożonarodzeniowe firm zrzeszonych w Klastrze, które było okazją dla członków do złożenia sobie życzeń i wymiany poglądów na temat przyszłej działalności oraz rozwoju Klastra „Luxtorpeda 2.0” w 2023 roku. W trakcie spotkania głos zabrał Przewodniczący Rady Klastra Pan Czesław Warsewicz dziękując wszystkim zebranym za całoroczną współpracę oraz złożył życzenia na Święta Bożego Narodzenia i nadchodzący Nowy Rok. Szczególne podziękowania skierował do Pana Mateusza Izydorka vel Zydorka za wkład jaki włożył w rozwój Klastra pełniąc funkcję Dyrektora Zarządzającego. Podczas spotkania przedstawiono nowego Dyrektora Zarządzającego Klastra „Luxtorpeda 2.0”, którym został Pan Radosław Wojtczak – doktor nauk medycznych, manager, pracownik naukowy. Dyrektor projektu budowy terminala multimodalnego w Zduńskiej Woli – Karsznicach oraz inicjator i koordynator projektu Klaster „LODZISTIC” logistyczna sieć biznesowa Polski centralnej. Ponadto koordynator wdrożenia dwóch projektów badawczych oraz działań związanych z przygotowaniem wniosków aplikacyjnych do NCN, NCBiR, RPO, Horyzontu 2020 z jednostkami naukowo-badawczymi i przedsiębiorstwami.

 

+48 22 828 49 90

biuro@klasterluxtorpeda.pl

ul. Solec 63b/7 00-409 Warszawa

Na skróty

Przydatne linki

Newsy