24 lutego 2021

Spółka APS ENERGIA S.A. nowym Członkiem Klastra „Luxtorpeda 2.0” 

Spółka APS Energia S.A., producent niezawodnych systemów zasilania dla energetyki kolejowej, taboru kolejowego i tramwajowego, energetyki atomowej, przemysłu naftowo-gazowego, wojska i innych branż została nowym Członkiem Klastra „Luxtorpeda 2.0”, podmiotu reprezentującego sektor transportu kolejowego skupiający największe przedsiębiorstwa branży w Polsce.

Klaster „Luxtorpeda 2.0” uczestniczy w kształtowaniu polskiej polityki transportowej, pomagając wypracować najlepsze rozwiązania w obszarach legislacyjnym, organizacyjnym i finansowym. Wspiera instytucje i przedsiębiorców działających

w sektorze transportu kolejowego w tworzeniu trwałych ram współpracy, budowaniu innowacyjnej sieci powiązań opartych na transferze wiedzy, technologii oraz nowatorskich rozwiązań pomiędzy członkami Klastra, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo-badawczymi oraz samorządami w celu zwiększania ich konkurencyjności z korzyścią dla pasażerów i klientów biznesowych kolei. Klaster

w swoich działaniach opracowuje raporty i analizy dot. strategicznych działań, określa wyzwania, przed jakimi stoi transport kolejowy oraz wspomaga w tworzeniu łańcuchów wartości wykorzystując polskie produkty i usługi.

– Rozwój urządzeń dla sektora Trakcji i Transportu zajmuje w naszej strategii niezwykle istotne miejsce. Stawiamy na innowacje i produkty odpowiadające jak najlepiej na potrzeby rynkowe. Umożliwia nam to własny dział R&D i liczne współprace z ośrodkami naukowymi. Otwarci jesteśmy również na takie partnerstwa jak ten z Klastrem „Luxtorpeda 2.0”. Liczę, że wymiana doświadczeń i wspólne relacje przyniosą owocne rezultaty obu stronom. – mówi Piotr Szewczyk, Prezes Zarządu APS Energia S.A.

 – Klaster „Luxtorpeda 2.0” stale rozszerza swoje kompetencje oraz wiedzę współpracując z wieloma sektorami gospodarki. Przemysł energetyczny jest istotny w dzisiejszych czasach. Współpraca ta będzie tym bardziej istotna, że stoimy na progu tworzenia nowej gałęzi energetycznej w kraju, czyli gospodarki wodorowej. Patrząc na rozwój tego zasobu energetycznego za granicą, nie sposób ominąć w całym łańcuchu wartości branży kolejowej, dlatego między innymi na tym podłożu liczymy na owocną współpracę ze spółką APS Energia S.A.  – powiedział Mateusz Izydorek vel Zydorek, dyrektor biura Klastra „Luxtorpeda 2.0”.

 

APS Energia S.A. jest projektantem i producentem systemów zasilania gwarantowanego, m.in. dla sektora energetycznego, energetyki atomowej, nafty i gazu, ciepłownictwa, przemysłu, telekomunikacji, transportu i trakcji, medycyny, wojska i innych branż. Firma została założona w 1995 r. i przez ponad dwadzieścia pięć lat działalności przekształciła się w międzynarodową grupę kapitałową zatrudniającą blisko 400 osób w 7 krajach. Współpracuje z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą oraz zatrudnia najlepszych absolwentów uczelni technicznych. Produkcja urządzeń odbywa się w Polsce i w Jekaterynburgu w Rosji. Od 2013 r. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Spółka promuje polską myśl techniczną poprzez zabezpieczenie zasilania w najważniejszych obiektach przemysłowych na świecie. Prowadzi i rozwija swoją działalność w Polsce i poza granicami kraju. Partnerami zagranicznymi APS Energia S.A. są m.in.: rynki Europy Wschodniej (Rosja, Kazachstan, Azerbejdżan, Litwa, Białoruś, Uzbekistan, Gruzja, Ukraina), rynki Unii Europejskiej (Czechy, Słowacja, Hiszpania, Holandia, Macedonia) oraz rynki światowe (Turcja, Arabia Saudyjska, Australia, Irak, RPA, Egipt, Kuwejt).

 

+48 22 828 49 90

biuro@klasterluxtorpeda.pl

ul. Solec 63b/7 00-409 Warszawa

Na skróty

Przydatne linki

Newsy