04 grudnia 2019

Opublikowanie Raportu „Innowacyjny i efektywny system szkolenia maszynistów i rozwoju zawodowego” 

4 grudnia podczas konferencji prasowej został opublikowany raport „Innowacyjny i efektywny system szkolenia oraz rozwoju zawodowego maszynistów”, który jest wynikiem rocznej współpracy Klastra „Luxtorpeda 2.0” ze Związkiem Niezależnych Przewoźników Kolejowych, Fundacją ProKolej, Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową, Business Centre Club, Izbą Gospodarczą Transportu Lądowego oraz Railway Bussines Forum. Ważną częścią opracowania jest analiza porównawcza wymagań zdrowotnych oraz zasad szkolenia maszynistów w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. Sformułowano szereg propozycji zmian w podejściu do kształcenia maszynistów w Polsce. Dotyczą one zasad dopuszczania do zawodu maszynisty, zmian w zakresie wymagań zdrowotnych, zmian w organizacji i czasie trwania poszczególnych etapów szkoleń, możliwości szerszego wykorzystywania symulatorów jazdy w szkoleniach, a także promocji kobiet do zawodu maszynisty.

Raport dostępny jest na stronie: www.klasterluxtorpeda.pl/raport-podsumowuj%C4%85cy-proj-maszynistowskiego-fin.pdf

 

+48 22 828 49 90

biuro@klasterluxtorpeda.pl

ul. Solec 63b/7 00-409 Warszawa

Na skróty

Przydatne linki

Newsy