08 września 2020

Ministerstwo Klimatu i Klaster „Luxtorpeda 2.0” podpisują list intencyjny

Klaster „Forum na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Luxtorpeda 2.0” został zaproszony przez Ministerstwo Klimatu do przystąpienia do listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego.

Technologie wodorowe są jednym z kluczowych elementów, umożliwiających przeprowadzenie procesu transformacji gospodarki w kierunku nisko- i zeroemisyjnym. Działania podjęte w ramach porozumienia pozwolą polskim firmom na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań i zwiększą ich konkurencyjność na rynku międzynarodowym.

Porozumienie zapewni rozwój m.in. sieci dystrybucji wodoru, w tym wybudowania rurociągu dystrybucyjnego, jak i instalacji do produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych. W związku z powyższym Klaster zadeklarował chęć współpracy.

 

+48 22 828 49 90

biuro@klasterluxtorpeda.pl

ul. Solec 63b/7 00-409 Warszawa

Na skróty

Przydatne linki

Newsy