07 października 2019

Klaster„Luxtorpeda 2.0” na Kongresie 590 

Mateusz Izydorek vel Zydorek, dyrektor biura Klastra był jednym z prelegentów panelu „Krajowy operator logistyczny w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” podczas Kongresu 590 w Rzeszowie. W strategii wskazano listę narzędzi, które mają służyć realizacji celów państwa, a jednym z nich jest logistyka. Fundamentem programu rozwoju logistyki ma być narodowa strategia logistyczna, a narzędziem do jej realizacji krajowy operator logistyczny. W założeniu ma to być podmiot powiązany ze Skarbem Państwa, którego zadaniem będzie organizacja i integrowanie logistyki w całym kraju. Zagadnieniami poruszanymi podczas panelu były: stan infrastruktury logistycznej w Polsce, projektowane inwestycje drogowe, kolejowe, lotnicze, żeglugi śródlądowej, portowe, terminalowe i inne, które podniosą potencjał logistyczny Polski, zadania krajowego operatora logistycznego w warunkach gospodarki rynkowej i ostrej konkurencji między przedsiębiorstwami działającymi w tej branży.

 

+48 22 828 49 90

biuro@klasterluxtorpeda.pl

ul. Solec 63b/7 00-409 Warszawa

Na skróty

Przydatne linki

Newsy