29 czerwca 2021

Idea nowoczesnego patriotyzmu – VII Kongres Rozwoju Transportu 

Pierwszy dzień VII Kongresu Rozwoju Transportu zwieńczyła uroczysta kolacja, poprzedzona prelekcją Pana Rafała Zgorzelskiego, Członka Zarządu spółki PKP S.A. Wystąpienie opierało się na przedstawieniu koncepcji idei nowoczesnego patriotyzmu oraz objaśnieniu pojęć patriotyzmu ekonomicznego, gospodarczego i konsumenckiego.

Pan Rafał Zgorzelski podkreślił, iż patriotyzm nie polega na deklaratywnym miłowaniu ojczyzny, lecz praktycznym zaangażowaniu w pielęgnowanie tradycji czy kultury narodowej, historii, języka, uczestniczeniu w budowie więzi społecznych, wspólnoty narodowej czy potencjału gospodarczego państwa. Wytłumaczył, iż patriotyzm ekonomiczny jest pojęciem najszerszym. Składają się nań dwa elementy: patriotyzm gospodarczy i patriotyzm konsumencki.

Rafał Zgorzelski przytoczył również praktyczny aspekt patriotyzmu ekonomicznego, jakim jest aktywne włączenie się w lipcu 2020 r. Spółek z Grupy PKP w prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa kampanię #KupujŚwiadomie PRODUKT POLSKI, udostępniając na jej potrzeby swoje nośniki reklamowe.

 

+48 22 828 49 90

biuro@klasterluxtorpeda.pl

ul. Solec 63b/7 00-409 Warszawa

Na skróty

Przydatne linki

Newsy